ciino.eu» Майсторски класове за будители

ГОДИШЕН КАЛЕНДАР НА "МАЙСТОРСКИТЕ КЛАСОВЕ ЗА БУДИТЕЛИ"

П О К А Н А

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ

 

“Майсторски класове за будители”

29 октомври 2015 г. (четвъртък)

 

Проектът се реализира от екип на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование” (ЦИИНО), подкрепен от Инициативен комитет и с частичната финансова подкрепа на Университетски фонд “Научни изследвания” на Софийски университет “Св. Кл.Охридски”. По-детайлната програма на форума ще намерите на сайта на ЦИИНО: www.ciino.eu

ПРОГРАМА:

Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”,

Ректората, бул. Цар Освободител №15, етаж 1, южно крило.

 

9:00 ч.  “БУДИТЕЛСТВОТО:  В РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА”

                 Панелисти:    проф. д-р Пламен Митев, Исторически факултет на СУ

                                         проф. дин Христо Матанов, Исторически факултет на СУ  

                                         проф. дфн Пламен Макариев, Философски факултет на СУ

                                         проф. дин  Цветана Кьосева, Национален исторически музей

                                         проф. д-р Ренета Божанкова, Факултет славянски филологии

                                         доц. д-р Радка Василева, Факултет по педагогика

                                        Анна Калинова, „Трансформатори”

                                        Теодор Василев, Народно читалище „Бъдеще сега”

              Модератор:   проф. д-р Силвия Николаева

 

11:30 ч.  ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА НОВОУЧРЕДЕНАТА

                 НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА  “БУДИТЕЛ НА ГОДИНАТА – СОФИЯ 2015”.

---------

Нова конферентна зала,

Ректората, бул. Цар Освободител №15, етаж 2, северно  крило.

 

14:00 ч.  „СПОДЕЛЕНО” – представяне на добри образователни практики с участието на

                учители новатори и представители на неправителствени организации

                 Модератори:    проф. д-р Емилия Василева          доц. д-р Вержиния Боянова

         

          Участници:

  1. Веселина Дамаскова, Сугестопедия в началния етап на образование, ЧОУ ,Малкият принц”, Варна
  2. Росица Митева, Студентски практики, ОУ "Г. С. Раковски", Варна
  3. Анна Калинова, сдружение „Трансформатори”
  4. Маргарита Генадиева Аврамова, Активно учене чрез учебен проект – „Зелен звънец“.
  5. Снежана Христова Якимова,  „Път към успешния ученик“
  6. Олга Петрова Константинова, Начално училище „Христо Ботев“, гр. Троян
  7. Румяна Кръстева Статева, СОУ „Христо Ботев“, град Тутракан, област Силистра
  8. Пеньо Иванов, АРИЗ 7,
  9. Жулиета Борин, СУ – Франкофонски център – едно алтернативно учебно пространство
  10. Величка Николова, 144-то СОУ, София