ciino.eu» Начало

Мисия

Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) бе създаден, за да съдейства за по-нататъшното развитие и утвърждаване на неформалното образование като сфера на активни политики и практики в глобален, регионален, национален и институционален контекст.

 

 Предмет на дейност

 

Центърът ще интегрира изследователски, обучителни, методически, производствени, информационни и консултативни дейности и услуги чрез осъществяване на иновативни изследвания и практики, и предоставяне на експертна помощ при създаването на продукти, среди, ресурси, организации и мрежи за нуждите на неформалното образование.

----------------------------------------

 

 

ЗА ВРЪЗКА С НАС:    

 email: office@ciino.eu      

facebook: ЦИИНО  

тел. +359 2 9308464