ciino.eu» "СОФИЯ - УЧЕЩ СЕ ГРАД"

"СОФИЯ - УЧЕЩ СЕ ГРАД"

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ СЕМИНАР ПО УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ

 

 „СОФИЯ – УЧЕЩ СЕ ГРАД”

 

20. ноември 2014 г., 13:30 ч., Нова конферентна зала

 

Програмата на събитието включва:

 

v  Пресконференция (13:00 ч.)

 

v Представяне на резултатите от проекта

 

v Студентска презентация: „ XIII конгрес на учещите градове и студентите” (Барселона, 11-15.11. 2014 г.)

 

v Представяне на тематична книжка „Неформално учене и образование”    на списание Педагогика                   

 

v Представяне на национална мрежа „Неформално образование”

 

v Коктейл с изложение на  организации и проекти за неформално учене и образование (16:30ч., информационен център, Ректората)

 

Регистрация за участие в събитието на адрес: sofia_lc@abv.bg

 

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

 

           На тази страница можете да се регистрирате за участие в мобилните семинари по проект "София - учещ се град", който има за цел да подкрепи усилията на работещите в културно-просветните организации и образователните институции на София за популяризиране на ученето и образованието във всичките им форми. 

          Проектът, получил финансовата подкрепа на Университетския фонд "Научни изследвания" към Софийския университет, бе подкрепен и от Столична община, което го превърна в част от публичната кампания по кандидатстването на столицата ни за европейска столица на културата през 2019 г. 

        Проектът обединява пет тематични мобилни семинари в периода април - октомври 2014 г.: 

                         7. април -          "Здравословен начин на живот в града"

                         29.-30. май        "Музейни, бибилотечни и арт образователни програми"

                       12. юни               "Медийни и виртуални образователни програми"

                        4. юли                  "Приобщаващо образование"

                       м. октомври       "Продължаващо професионално образование"

 

           Участвалите в минимум 10 събития от календара на семинарите, които имат попълнено портфолио (получава се при регистриране за събитията), ще получат сертификати за участие в мобилния семинар. 

 

       В момента тече регистрацията за третия семинар "Медийни и виртуални образователни програми", който се организира в тясно партньорство с представители на Факултета по журналистика и масова комуникация, Студентска телевизия "Алма Матер", Факултет славянски филологии, Факултета по начална и предучилищна педагогика, Центъра "Информационни технологии в образованието" към Факултета по педагогика.        

                  Медиен партньор на форума е Българската национална телевизия. 

 

Моля, попълнете и изпратете заявката си за участие.