ciino.eu» Публикации

Публикации

           

                 УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ, КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

                 

              ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ЕДНИ ОТ НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА И НАСТОЯЩЕТО НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.  ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ВСЯКО ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ТАЗИ КОЛЕКЦИЯ ОТ ЦЕННИ РЕСУРСИ КАКТО ЗА СТУДЕНТИТЕ И МЛАДИТЕ ХОРА, ТАКА И ЗА УТВЪРДЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В СФЕРАТА.

                 

 

 ОБЩЕСТВЕНО ПОДПОМАГАНЕ  ИСОЦИАЛНА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

http://www.history.swu.bg/soc.htm

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ "СОФИЯ - УЧЕЩ СЕ ГРАД"

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/zaklyuchitelen_seminar_po_universitetski_proekt_sofiya_uchesch_se_grad

 http://nfri.bg/documents/buletin2014/BULETIN_13_2014.pdf

 

http://studentskigrad.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=153

 

СНИМКИ ПЕТИ СЕМИНАР - ПЪРВИ ДЕН  https://www.facebook.com/NGOariz7/media_set?set=a.852448628132618.1073741896.100001024676284&type=3

 

СНИМКИ ПЕТИ СЕМИНАР - ПЛЕВЕН

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.891414344203459.1073741875.477620198916211&type=3

ПЕТИ МОБИЛЕН СЕМИНАР ПО УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ „СОФИЯ – УЧЕЩ СЕ ГРАД“

http://nfri.bg/documents/buletin2014/BULETIN_12_2014.pdf

 

 

 ЧЕТВЪРТИ МОБИЛЕН СЕМИНАР "СОФИЯ - УЧЕЩ СЕ ГРАД" - https://bgreformer.wordpress.com/2014/07/05/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%89-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/

http://forum.deos.bg/discussion/17/mobilen-seminar-priobschavascho-obrazovanie

 http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/obu4_dir.html

СЪСТОЯ СЕ ТРЕТИ МОБИЛЕН СЕМИНАР „ВИРТУАЛНИ И МЕДИЙНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16784

ВТОРИ МОБИЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „СОФИЯ-УЧЕЩ СЕ ГРАД“

http://egopolitico.org/1651-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%89-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.html

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВИ МОБИЛЕН СЕМИНАР ПО УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ „СОФИЯ − УЧЕЩ СЕ ГРАД“

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА РАБОТОДАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ПО НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

 СРЕЩА С БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Българо-ирландската работна среща за професионализацията в сферата на НФО 16.10.2013

ПРОВЕДЕ СЕ БЪЛГАРО-ИРЛАНДСКА РАБОТНА СРЕЩА

 

 Представяне на съвместното българо-ирландско издание "Към трансформиращо образование"

 

Студентски семинар

 

ПЪРВИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СЕМИНАР ПО ПРЕНАТАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ

 

ВИДЕО МАТЕРИАЛИ 

 

СКАЙП ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЯН ГЕЙЕЛ НА ПЕТИ ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР " ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ ПРОЕКТ "СОФИЯ - УЧЕЩ СЕ ГРАД"

https://www.youtube.com/watch?v=YBr3CGSTVQc&list=UUVC9iDgYVjZY9RUzMILEv0w

 

ОНЛАЙН ТЕКСТОВЕ

      EXPLORING THE SOCIAL AGE AND THE NEW CULTURE OF LEARNING

 

Учене в движение, за всички, по всяко време, навсякъде!   Книга за информалното учене

Годишник на Софийския университет

 

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - КНИГА ПЕДАГОГИКА том 103    

.

Вяра Гюрова – Научни параметри на мениджмънта на образованието на възрастните .

 Симеонка Бъчева – Eволюция на еднодетното семейство ..

 Румяна Пейчева-Форсайт – Електронното обучение – теория, практика, аспекти на педагогически дизайн ..

 Пенка Цонева – Духовно-просветната дейност на Българската църква през периода от създаването на Българската екзархия до 1944 година .

 Ваня Божилова – Европейски инициативи в образованието на възрастни и българският опит 

 Зорница Ганева – Сравнителен анализ на етническата идентичност на ученици от български и ромски произход 

 Благовесна Йовкова – Съвременна интерактивна мултимедийна технология в обучението по устна реч при деца с увреден слух ...

 Албена Тодорова – Обучение по български език на деца бежанци в извънучилищна среда 

.

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - КНИГА ПЕДАГОГИКА том 104    

.

Вяра Гюрова – Анализ на потребностите от обучение на работната сила . . . . . . . . .  

 Симеонка Бъчева – Типове семейства, според характера на семейните отношения, и възпитанието на детето в тях

 Силвия Николаева – Проектът в образованието: актуални измерения на целите, дейностите и резултатите . . .

 Сийка Чавдарова-Костова – Глобални и европейски измерения на университетската педагогическа подготовка на учителите в областта на интеркултурното възпитание . . . .

 Вася Делибалтова – Реципрочното обучаване – българската перспектива . . . . .  

 Пенка Цонева – Духовно-просветната дейност на българската църква през периода от 1944 до 1953 година .

 Владислав Господинов – Възпитателни възможности на университетската среда . . .  

 Стела Христова – Будистки просветни идеи в развитието на педагогическата теория и практика на Индия . . 

 Анета Рашева – Преодоляване на психосоматични проблеми и ресоциализация на деца и юноши чрез работа в група . . . . . . 

 

.

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - КНИГА ПЕДАГОГИКА том 105    

.

Вяра Гюрова – Методически изисквания към процеса на ограмотяване на възрастни

 Симеонка Бъчева – „Доведено“ семейство ..

 Вася Делибалтова – Музеи и образование – фрагменти и акценти ..

 Пенка Цонева – Просветната политика и дейност на църквата през периода oт възстановяването на българската патриаршия до 1989 година .

 Ваня Божилова – Формално, неформално и информално учене – същност, съдържателни параметри и взаимозависимости (теоретико-аналитичен обзор) 

 Валентина Маринова – Семейството в превенцията на употребата на психоактивни вещества (системен подход) .

 Белла Станева – Карате-до и естетическото възпитание на личността ..........

 

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Факултет по педагогика, книга Социални дейности, Том  103, 

 Яна Рашева-Мерджанова – Класически и алтернативни школи в личностното консултиране (съпоставки и съответствия)

 Симеонка Бъчева – Ранната раждаемост при малолетните и непълнолетните майки-ромки

 Божидара Кривирадева, Божидар Цветков – Ролята и мястото на социално-педагогическите инетранати и възпитателните училища-интернати в системата за превантивно-корекционна дейност

 Владислав Господинов – Хосписът като социално явление и институция

.

 ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Факултет по педагогика, книга Социални дейности, Том 104, 

 Симеонка Бъчева – Eтнопсихология на ромите: проекции върху брака и семейството и възможностите за интегриране на етноса

 Гинка Механджийска – Психосоциална подкрепа в група от възрастни и стари хора

 Моника Борисова Богданова – Жестомимика и МАКАТОН – мост към детето със специфични потребности

 

 

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Факултет по педагогика, книга Социални дейности, том 105

 Яна Рашева-Мерджанова, Моника Борисова Богданова – Кариерно образование в международна и национална перспектива

 Силвия Николаева – Образованието като социален проект: една рефлексия отвъд теорията, политиката и практиката

 Владислав Господинов – Социалнопедагогически проекции на нетикета при юношите и общата скала за измерването му

 Атанас Генчев, Севина Генова, Симеон Сапунджиев – Интереси на студентите по социални дейности към обучение и практика в сферата на геронтологичната  социална работа

 Теодорина Милушева – Теории за поведенческата промяна и приложението им в социалната работа

.

 .............................................................................................................................................................

Пакет с ресурси за глобално образование:  Въведение и съдържание на методи за глобално образование, 

Qualifications Systems Bridges to Lifelong Learning (Bulgarian version ...   от OECD (на български език) 

 

  Non-Formal Education: Flexible Schooling or Participatory Education?  от Alan Rogers

.

Adult and Non Formal Education под редакцията на Rameshwari Pandya   

 .

 Non Formal Education for Development  от Shirur   

Building Learning Cities as a Strategy for Promoting Lifelong Learning  

Manual for Facilitators in Non-formal Education Involved in Preparing and ...   под редакцията на Sabine Klöcker   

 

 Nonformal Education  от Cabag, R.  

 

 

STATEMENT & PLAN OF ACTION by participants of the SYMPOSIUM ‘RECOGNITION OF YOUTH WORK AND NON-FORMAL LEARNING/EDUCATION IN THE YOUTH FIELD

 

 

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

 .

 

Неформалното образование в България  

В предаването „Рибен буквар" на 17.05.2013 г. с Николета Райкова-Петрова си говорим за неформалното образование и има ли почва то у нас. Какъв е процесът на този тип   

 

Съвременните читалища   

 

Доброволческо реалити ГУДЕВИЦА  

 

Филм за аутизма - "Мозъкът на Юго"  (български субтитри)