ciino.eu» Национална мрежа

Национална мрежа

       

      УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ И КОЛЕГИ,

      Тук  текущо  ще ви представяме последните организациите и общностите, които са изявили желание да станат членове на Националната мрежа за неформално образование. Поради технически проблеми нямаме възможност да поддържаме на сайта пълния списък от организации членове на Мрежата.

 

 

 12/02/2014

 

 

Наименование на организацията *: НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД
Адрес на регистрация: гр.София, жк.Овча Купел 2, бл.39Б, ап.17
Статут: частна организация
Проектна идея за партньорство по "Еразъм+": 
Лице за контакт *: Надежда Димитрова
Контакти (сайт, имейл) *: nadejda@nitbg.com
Бихте ли участвали в бъдеща Национална мрежа за неформално образование?: ДА
Желаете ли да получавате текуща информация от ЦИИНО?: Да

 

Наименование на организацията:  Федерация на дружествата за разпространение на знание
Основна сфера на дейност: Неформално обучение на младежи и възрастни>

Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) НПО
Лице за контакт: Мариана Манукян
Контакти (сайт, имейл): manukian@znanie-bg.org
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):Наименование на организацията: Сдружение „Асоциация за социални технологии“
Основна сфера на дейност: Подпомагане на хора в неравностойно положение
Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) ЦПО
Лице за контакт: Иван Ямболиев
Контакти (сайт, имейл): iyamboliev@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):


Лице за контакт:  Симона Йонкова Цанева
Контакти (сайт, имейл): simona_ts@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):Наименование на организацията: Фондация „Институт за социални услуги в общността“
Основна сфера на дейност: Доставчик на социални услуги
Други сфери на дейност (допълващи основната): Неформално обучение на НПО и предоставящи грижи хора
Статут (държ./частна/гражданска) НПО
Лице за контакт: Стели Петева
Контакти (сайт, имейл): icss-bg.org; icssbg@gmail.com; steli.peteva@icss-bg.org
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице): ЮЛНК

Наименование на организацията:СУ „Св. Климент Охридски“)
Лице за контакт: Илиана Петкова
Контакти (сайт, имейл): i.petkova@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: НИМ
Основна сфера на дейност: ВО - екскурзовод
Други сфери на дейност (допълващи основната): координатор за работа на ДЦ-НИМ
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Стоянка Янакиева   9554280/0899784922
Контакти (сайт, имейл): tonyan@mail.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

Наименование на организацията: ЕТ „ИНФОЛИНК“
Основна сфера на дейност: консултации на учители в ЕИ обучение

Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Карина Димитрова
Контакти (сайт, имейл): education@infolink.bg/ infolink.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Център за Интегрално Неформално образование ТИМ-8
Основна сфера на дейност: Индивидуални консултации, обучителни семинари, брейнинги за обучения и училища
Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) ООД
Лице за контакт: Татяна Рулко
Контакти (сайт, имейл): tim8.eu@gmail.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Яхт клуб „Черноморец Бургас“
Основна сфера на дейност: Спортно тренировъчна дейност
Други сфери на дейност (допълващи основната): Организиране на състезателни мероприятия
Статут (държ./частна/гражданска) Сдружение с нестопанска цел
Лице за контакт: Мария Атанасова Бакалова-Манолова
Контакти (сайт, имейл): maria_bakalova@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: „ВМ Уна“ ООД
Основна сфера на дейност: Творчески практики за деца
Други сфери на дейност (допълващи основната): Обучение в социални и комуникативни умения
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Мария Бакалова
Контакти (сайт, имейл): maria_bakalova@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Сдружение „Професионален форум за образованието“ (и във facebook)
Основна сфера на дейност: младежка мобилност, доброволчество
Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Юрий Апджекарски
Контакти (сайт, имейл):oforum.hit.bg; www.edufeot.info
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Фондация „Екоцентрик“
Основна сфера на дейност: Образование за устойчиво развитие

Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза
Лице за контакт: Христина Банчева, 0879959249, hristina@ecocentric-bg.org
Контакти (сайт, имейл): www.ecocentric-bg.org; info@ecocentric-bg.org
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Лице за контакт: Милица Николаева Керимидчиева
Контакти (сайт, имейл): milits.nikolaeva@gmail.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):
Желаете ли да получавате информация чрез Националната мрежа за неформално образование: Да

 

 


Наименование на организацията: 73 СОУ „Вл. Граматик“
Основна сфера на дейност: образование - езиково
Други сфери на дейност (допълващи основната): екология
Статут (държ./частна/гражданска) държавно училище
Лице за контакт: Елизабет Бойдева
Контакти (сайт, имейл): boydeva_1906@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Асоциация за Развитие на Изкуствата и Занаятите – 7 (АРИЗ-7)
Основна сфера на дейност: занаяти, фолклор, организация на събития
Други сфери на дейност (допълващи основната): представяне на традиционни занаяти и запознаване на широката публика
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Цвета Вълчева
Контакти (сайт, имейл): ariz7.com; flowerts@gmail.com; tsveta@ariz7.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Фондация „Ателие Пластелин“
Основна сфера на дейност: социални и артистични практики

Други сфери на дейност (допълващи основната): организация на артистични и социални събития
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Николина Богданова
Контакти (сайт, имейл): atelie-plastelin.com / nikoi@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията:СНЦ Т-Р „Цвете“
Основна сфера на дейност: артистични практики за социална промяна, работа с хора в неравностойно положение
Други сфери на дейност (допълващи основната): създаване на театрални проекти, образование в театрални практики
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Цвете Янева
Контакти (сайт, имейл): THEATRE_TSVETE@ABV.BG 0886319605
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията:  Сдружение „Нейно Величество Тенджерата по налягане“
Основна сфера на дейност: независим театър; неформално образование чрез театрални тренинги и похвати

Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) НПО в обществена полза
Лице за контакт: Ида Даниел
Контакти (сайт, имейл): ohpressvre@gmail.com; 0899907732
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Фондация „Балканско Наследство“
Основна сфера на дейност: Неформално образование, наука и култура

Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) НПО в обща полза
Лице за контакт: Иван Василев
Контакти (сайт, имейл): balkanheritage@gmail.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: ЦИОО
Основна сфера на дейност: образование
Други сфери на дейност (допълващи основната): информационно осигуряване
Статут (държ./частна/гражданска) държавна МОН
Лице за контакт: Ваня Ботева
Контакти (сайт, имейл):cioo1@mon.bg ; vbotevabg@yahoo.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: ОУ „ Г.С. Раковски‘ – гр. Варна
Основна сфера на дейност: образование

Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) държавна
Лице за контакт: Росица Митева
Контакти (сайт, имейл): rosimiteva@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията:  Фондация „Капитал“
Основна сфера на дейност: популяризиране и разпространяване на резултати и добри практики
Други сфери на дейност (допълващи основната): обучение на журналисти
Статут (държ./частна/гражданска) НПО в обществена полза
Лице за контакт: Любомир Василев
Контакти (сайт, имейл): LUBOVASILEV6@gmail.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Център за Неформално образование и културна дейност АЛОС
Основна сфера на дейност: Визуални изкуства; подготовка на млади автори; формиране на публики; културни политики на местно и национално ниво; предприемачество в сферата на културните индустрии
Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) НПО в обществена полза
Лице за контакт: Росица Маринова
Контакти (сайт, имейл):  www.alosbg.com; rmarinjova@alosbg.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: 17 СОУ „Дамян Груев“
Основна сфера на дейност: образование
Други сфери на дейност (допълващи основната): участие в проекти и национални програми, партньорство с български и чужди институции
Статут (държ./частна/гражданска)общинско среднообразователно училище
Лице за контакт: Тодоринка Атанасова
Контакти (сайт, имейл):17sou-sofia.eu; atanassova_todorina@yahoo.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: 2 СОУ Акад. Ем. Станев – базово училище на СУ
Основна сфера на дейност: старши учител

Други сфери на дейност (допълващи основната): преподавател университети
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Маринела Волчева
Контакти (сайт, имейл): mva(cleva@abv.bg       0876220739
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Регионален исторически музей - Кюстендил
Основна сфера на дейност: научна и културна, проучване, съхраняване на културно историческо наследство

Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) Държавна
Лице за контакт: Мирослава Таскова
Контакти (сайт, имейл): www.kyustendilmuseum.primasoft; rmuseum.kn@mail.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: РИМ Кюстендил
Основна сфера на дейност: научна, културна
Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска) държавна
Лице за контакт:  Димитрина Димитрова
Контакти (сайт, имейл): mimsssy88@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Жулиета Борин
Основна сфера на дейност: Разработване и управление на проекти

Други сфери на дейност (допълващи основната): Гражданско образование
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт:
Контакти (сайт, имейл): julietaborin@yahoo.fr
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Астрономически клуб „Хелиос“ - Хасково
Основна сфера на дейност: астрономия – неформално образование
Други сфери на дейност (допълващи основната): екология
Статут (държ./частна/гражданска) частна
Лице за контакт: Йоанна Кокотанскова
Контакти (сайт, имейл): ac_helios@mail.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“
Основна сфера на дейност: образование

Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: доц. д-р. Емил Бузов
Контакти (сайт, имейл):emilbuzov@stepbystep-bg.org
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Частно СОУ по изкуство и чужди езици „Артис“
Основна сфера на дейност: обучение и образование
Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Веселка Николова Георгиева
Контакти (сайт, имейл): vassinikolova@gmail.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: РААБЕ България
Основна сфера на дейност: обучение и издателска дейност

Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Катерина Касабова
Контакти (сайт, имейл): k-kasabova@raabebg.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Движение за хармонично развитие „Граждани и професионалисти“
Основна сфера на дейност: обучение

Други сфери на дейност (допълващи основната): спорт
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Чавдар Черногорев
Контакти (сайт, имейл): biustcp@gmail.com; www.biust.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):Наименование на организацията: Сдружение „Подкрепа за  дебют“

Основна сфера на дейност: неформално образование творчески работилници по приложни изкуства и занаяти
Други сфери на дейност (допълващи основната): подкрепа за дебют на млади таланти на конкурси
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Славка Хинкова
Контакти (сайт, имейл): bgpredpriemach.com; e-mislavahinkova@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Българска история, традиции изкуство и етнология – Б.И.Т.И.Е
Основна сфера на дейност: обучение и разпространение на традиционна култура.
Други сфери на дейност (допълващи основната): презентации, форуми, фестивали, обмени
Статут (държ./частна/гражданска) НПО – младежко сдружение
Лице за контакт: Мариета Наукова
Контакти (сайт, имейл): office@bitiebg.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: „Диабет и предиабет“
Основна сфера на дейност: здравеопазване

Други сфери на дейност (допълващи основната): младежки дейности , образование
Статут (държ./частна/гражданска) НГО
Лице за контакт: Мариана Александрова
Контакти (сайт, имейл): prediabet1@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Сдружение „Общество и организационно съвършенство
Основна сфера на дейност:
Други сфери на дейност (допълващи основната): НПО гражданска
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Георги Ядков
Контакти (сайт, имейл): www. Excellence-bulgaria.org; gjdakov-bulgaria.org
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Асоциация „ А-ЗОНА“
Основна сфера на дейност: дистанционен e-learning; web-el
Други сфери на дейност (допълващи основната): консултантска дейност в IT сектора
Статут (държ./частна/гражданска) НПО в частна полза
Лице за контакт: инж. Зоя Анчева
Контакти (сайт, имейл): azona@abv.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Форум за устойчиво развитие Фокус
Основна сфера на дейност: изследвания, проекти по устойчиво развитие, обучения

Други сфери на дейност (допълващи основната): социологически анализи , ПР, организиране на обучения, семинари, конференции
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Гл. ас. Д-р. Вяра Ганчева
Контакти (сайт, имейл): ganchevav@yahoo.com
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: Сдружение „Интегра“
Основна сфера на дейност: обучения и образования за възрастни
Други сфери на дейност (допълващи основната): арт, спорт, соц. Дейности, работа с младежи и доброволци
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Анета Моянова
Контакти (сайт, имейл):  integra.bg; e;integra@integra.bg
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

Наименование на организацията: “Електростарт“ АД – гр. Вършец
Основна сфера на дейност: производство на дросели и компоненти за осветление
Други сфери на дейност (допълващи основната):
Статут (държ./частна/гражданска)
Лице за контакт: Ива Игнатова
Контакти (сайт, имейл): iva_m@abv.bg;   0885688500
Вид на членство в мрежата (физическо/юридическо лице):

 

 

 

 

 

30/01/2014

 

Наименование на организацията *: Регионална Занаятчийска Камара.
Адрес на регистрация: Пловдив Ул.Д-р Вълкович №з
Статут: гражданска организация / мрежа
Проектна идея за партньорство по "Еразъм+": 
Лице за контакт *: Тони Симидчиева
Контакти (сайт, имейл) *: 0888 710 239 rzk_plovdiv@mail.bg
Бихте ли участвали в бъдеща Национална мрежа за неформално образование?: ДА
Желаете ли да получавате текуща информация от ЦИИНО?: Да

 

23/11/2013

Наименование на организацията *: Клуб "Шинбукан"
Основна сфера на дейност: занимания за свободното време
Други сфери на дейност (допълващи основната): Клуб „Шинбукан” е сдружение за изучаване и популяризиране на традиционни японски бойни изкуства.
Статут: частна организация
Лице за контакт *: Цветослав Николов
Контакти (сайт, имейл) *: www.shinbukan-bg.com tzvety_nik@abv.bg

Наименование на организацията *: Клуб "Шинбукан"
Година на създаване: 2007
Основна сфера на дейност: занимания за свободното време
Др

Наименование на организацията *: Клуб "Шинбукан"
Година на създаване: 2007